Selvudvikling skaber relationer

Den måde hvorpå mennesker kommunikerer med andre mennesker, og det enkelte individs egne måde at opfatte situationer på, spiller en meget stor rolle i måden individer lever deres liv og opfatter verden på. Menneskets underbevidsthed er utrolig fascinerende derved, at mennesker, uden egentlig rigtigt at tænke over det, kategoriserer situationer alt efter hvordan de opfattes i det øjeblik de opleves. Det er yderst komplicerede processer menneskets hjerne udfører uden at vi egentlig tænker nærmere over det. Hvis man er interesseret i at få en bedre forståelse for, hvordan menneskets psykologi virker, kan anbefales. Her tilbyder de NLP til private og NLP til virksomheder her. NLP står for “Neuro Lingvististisk Programmering, hvor Neuro henviser til menneskets nervesystem og dermed til måden, hvorpå information lagres som hukommelse, og lingvistisk er den sproglige bearbejdning, der foregår i os. Dvs. vores forskellige måder at opfatte det, vi oplever på, og hvordan vi sorterer og skaber mening i de modtagne informationer. NLP og NLP til virksomheder skaber således stærke relationer gennem selvindsigt, selvkontrol og empati. Udover at give personlig indsigt, giver NLP også indsigt i, hvordan kommunikationen påvirker os alle. NLP til virksomheder kan også benyttes i forbindelse med organisationsudvikling eller lederudvikling, hvor man ønsker at styrke profilen og medarbejderne i en virksomhed eller organisation. Programmet sørger for at, at vedkommende lærer at aflæse andre og tilpasse kommunikationen til modtageren for derigennem at opnå stærke relationer. Dette sikrer, at man som privatperson eller organisationen løbende vil udvikle og effektivisere de daglige processer for derigennem at skabe overskud. Programmet kan derfor anbefales til alle, som ønsker en bedre forståelse for andre mennesker, eller en indlæring i sin egen psykologi således, at man bliver bedre i stand til at forstå hvorfor man reagerer på en given måde i en given situation.

Forfatter: Julie

Del dette indlæg på