Et efterskoleår skaber værdi resten af livet

Et efterskoleår skaber værdi resten af livet

Unge i dag står overfor umådeligt mange udfordringer i livet. Det forventes af dem, at de kan mestre både skole, fritid, familie og venner. Samtidig med at de allerede i en alder af 14-15 skal til at tage stilling til, i hvilken uddannelsesretning de ønsker at gå. En uddannelsesretning, som kan være helt central i deres fremtidige karriere og liv generelt. Efter 9. klasse vælger mange at gå enten på gymnasiet eller på handelsskole, da det ofte er det, som forventes af dem, og det som mange af kammeraterne også vælger. En del unge foretrækker dog også at forblive i folkeskolen og tage 10. klasse med. Derefter kan de igen vælge at gå på gymnasiet, handelsskolen, HTX, men de kan også vælge at gå håndværkervejen og tage på tekniskskole. At vælge mellem alle disse vigtige skoleformer, er ikke altid lige til, da det ikke er alle unge, der efter 9. klasse føler sig parate til at tage en ungdomsuddannelse, men som samtidig ikke har lyst til at fortsætte 10. klasse på deres respektive skoler.

For disse unge, som endnu ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse, men som samtidig gerne vil prøve noget andet end at gå i den samme skole, som de kommer fra i 9. klasse, er det oplagt at tage et år på efterskole.

På en efterskole møder de unge andre unge mennesker, som de oftest knytter venskaber med for livet, og de prøver at stå en smule på egne ben, når de flytter væk fra forældrene og ind på efterskolen for en stund.
Er man interesseret i at vide mere om efterskolelivet, er efterskolernes aften den perfekte mulighed for dette. Efterskolernes aften åbner efterskoler over hele landet døren op for interesserede kommende elever. Efterskolernes aften 2017 på Frøslevlejrens Efterskole vil give et lille indblik i livet som elev på skolen.

Forfatter: Julie

Del dette indlæg på